הישיבה ככל הישיבות בישראל עניינה העמדת התורה באופן נשמתי באומה.
באופן פרטי אנו בטוחים בהתאמה המוחלטת של כל יהודי וממילא כל שמיניסט לתוכה בכלל ולגמרא בפרט.
ולכן יודעים אנו שצריך רק למצוא את הדרך המיוחדת של כל אחד ואחד בחיבור שלו לתורה.
כמו כן, יודעים אנו שרק יחידים תפקידם לשבת
כל חייהם בבית המדרש.
רוב הלומדים אחר זמן (כל אחד והמתאים לו)
ממשיכים הלאה במשימת חייהם.
הישיבה = התורה לא מסתיימת בעזיבת הישיבה.
ולכן הישיבה משקיעה רבות בבוגריה

 
טלפון:  0524767037   |   דוא"ל:  ygbnnn@gmail.com   |  כתובת:  הישיבה הגבוהה בני נצרים, ד.נ. נגב  מיקוד: 8548400
Facebook