top of page
בוגרים

לימוד התורה לא מתחיל ונגמר בישיבה אלא ממשיך בגדלות בעיקר אחרי שנות הישיבה.
הישיבה רואה חשיבות רבה בקשר עם בוגריה הן בביקורים בישיבה בשבתות חגים והן בקשר עם רבניה.
מוזמנים תמיד לבוא ללמוד ולבקר.

652805662-e4a7e3042d496acc678d896b3cf7d33674cb0095724d4bd3e04d430e9202ee55-d_640_edited_ed

הרב יובל אנגלמן

הרב יובן אנגלמן

הרב אברהם גולדפישר

הרב אברהם גולדפישר

הרב ישעיהו לבנון

הרב ישעיהו לבנון

%D7%94%D7%9B%D7%A0%D7%A1%D7%AA%20%D7%A1%D7%A4%D7%A8%20%D7%AA%D7%95%D7%A8%D7%94%20%D7%91%D7

הרב הלל אודם-רוטקוף

הרב הלל אודם-רוטקוף משמש מזה כ-6 שנים כראש הישיבה הגבוהה בבני נצרים.
וכן מלמד כר"ם שיעור א' למעלה מ-20 שנים, בתחילה בישיבה באילת וכן בזמן זה בישיבה בבני נצרים.

bottom of page