בוגרים

לימוד התורה לא מתחיל ונגמר בישיבה אלא ממשיך בגדלות בעיקר אחרי שנות הישיבה.
הישיבה רואה חשיבות רבה בקשר עם בוגריה הן בביקורים בישיבה בשבתות חגים והן בקשר עם רבניה.
מוזמנים תמיד לבוא ללמוד ולבקר.