top of page

דרכים לתרומה: 

תרומה דרך מערכת נדרים פלוס

נדרים פלוס

"כולל מדבר שור"

בנק מזרחי 20

סניף 428 נתיבות

מספר חשבון 617789

העברה בנקאית

"עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר"

היו שותפים!

"עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר"

"לקיים בנו חכמי ישראל" מאז ומעולם ישנם ישיבות בעם ישראל כיוון שהם מעמידי הכוח באומה כולה.
בכל הדורות מלבד מצוות צדקה לעניים הפרישו ממון להחזקת הישיבות.
בישיבת בני נצרים להחזקת התורה יש ערך מוסף, החזקה של ישוב שנמצא בחזית החלוציות במדינת ישראל,

באזור שומם, על גבול מצרים, להפוך מדבר לעדן,

לחשוף את הגלום באדמת הקודש של ארצנו.


היו שותפים!

"עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר"

"לקיים בנו חכמי ישראל" מאז ומעולם ישנם ישיבות בעם ישראל כיוון שהם מעמידי הכוח באומה כולה.
בכל הדורות מלבד מצוות צדקה לעניים הפרישו ממון להחזקת הישיבות.
בישיבת בני נצרים להחזקת התורה יש ערך מוסף, החזקה של ישוב שנמצא בחזית החלוציות במדינת ישראל,

באזור שומם, על גבול מצרים, להפוך מדבר לעדן,

לחשוף את הגלום באדמת הקודש של ארצנו.
היו שותפים!

צור קשר:

תודה על ההודעה, נשיב בהקדם האפשרי

ד.נ. נגב מיקוד: 8548400

ygbnnn@gmail.com

08-648-6877

הישיבה הגבוהה בני נצרים 

צור קשר:

תודה על ההודעה, נשיב בהקדם האפשרי

ד.נ. נגב מיקוד: 8548400

ygbnnn@gmail.com

08-648-6877

הישיבה הגבוהה בני נצרים 

bottom of page