WhatsApp%2520Image%25202020-12-07%2520at%252016_edited.jpg

תמכו בישיבה!

"עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר"


"לקיים בנו חכמי ישראל" מאז ומעולם ישנם ישיבות בעם ישראל כיוון שהם מעמידי הכוח באומה כולה.
 
בכל הדורות מלבד מצוות צדקה לעניים הפרישו ממון להחזקת הישיבות.
 
בישיבת בני נצרים להחזקת התורה יש ערך מוסף, החזקה של ישוב שנמצא בחזית החלוציות במדינת ישראל, באזור שומם, על גבול מצרים, להפוך מדבר לעדן, לחשוף את הגלום באדמת הקודש של ארצנו.

היו שותפים!

לעמותת "מדבר שור" ישנו זיכוי במס לפי סעיף 46

לתרומה באמצעות העברה בנקאית ניתן להעביר אל:

"כולל מדבר שור"

בנק מזרחי 20

סניף 428 נתיבות

מספר חשבון 617789