top of page

הלימודים בישיבה

הלימודים בישיבה, כוללים את כל יסודות התורה,

תוך שימת דגש על גמרא עיון ובקיאות וכן על הלכה.

מאמץ ניכר מתמקד בפיתוח יכולות תלמידינו ללמוד ולהבין את הגמרא.

מעמודי התווך של הישיבה זה לימוד המוסר, הישיבה שמה דגש על לימודי המוסר- מסילת ישרים ותניא, לישיבה יש גישה מיוחדת ללימודי המוסר, ועל התהליך שכל תלמיד צריך לעבור, בהבנת מידותיו ותיקונם, יחס התורה לחייו, איך לפעול על פי עצמי, ועל פי התורה בכל רבדי ושלבי החיים גם מחוץ לישיבה, איך לחיות חיים של עצמיות על פי תורה.

חשיבות רבה מושמת גם בלימוד אמונה - כוזרי, רמב"ם, מהר"ל, וכן כתביו של הראי"ה והרצ"יה.

אנו מאמינים כי לימוד התורה אינו שייך רק לתקופת הישיבה אלא נצרך בכל שלבי החיים וקביעת עיתים תמיד, ועל כל אחד מוטלת המטרה להבין את חלקו בלימוד התורה בכל מה שיעסוק.

DSC_0580_edited.jpg

הלימודים בישיבה, כוללים את כל יסודות התורה,

תוך שימת דגש על גמרא עיון ובקיאות וכן על הלכה.

מאמץ ניכר מתמקד בפיתוח יכולות תלמידינו ללמוד ולהבין את הגמרא.

מעמודי התווך של הישיבה זה לימוד המוסר, הישיבה שמה דגש על לימודי המוסר- מסילת ישרים ותניא, לישיבה יש גישה מיוחדת ללימודי המוסר, ועל התהליך שכל תלמיד צריך לעבור, בהבנת מידותיו ותיקונם, יחס התורה לחייו, איך לפעול על פי עצמי, ועל פי התורה בכל רבדי ושלבי החיים גם מחוץ לישיבה, איך לחיות חיים של עצמיות על פי תורה.

חשיבות רבה מושמת גם בלימוד אמונה - כוזרי, רמב"ם, מהר"ל, וכן כתביו של הראי"ה והרצ"יה.

אנו מאמינים כי לימוד התורה אינו שייך רק לתקופת הישיבה אלא נצרך בכל שלבי החיים וקביעת עיתים תמיד, ועל כל אחד מוטלת המטרה להבין את חלקו בלימוד התורה בכל מה שיעסוק.

צור קשר:

תודה על ההודעה, נשיב בהקדם האפשרי

ד.נ. נגב מיקוד: 8548400

ygbnnn@gmail.com

08-648-6877

הישיבה הגבוהה בני נצרים 

צור קשר:

תודה על ההודעה, נשיב בהקדם האפשרי

ד.נ. נגב מיקוד: 8548400

ygbnnn@gmail.com

08-648-6877

הישיבה הגבוהה בני נצרים 

bottom of page