top of page

דוד בר-חי

דוד בר-חי, מנהל את הישיבה,

וכן גם את מוסדות עצם- המכינה בנווה, המכינה באופקים ומדרשה בשלומית.

הרב הלל אודם-רוטקוף

הרב הלל אודם-רוטקוף משמש מזה כ-6 שנים כראש הישיבה הגבוהה בבני נצרים.
וכן מלמד כר"ם שיעור א' למעלה מ-20 שנים, בתחילה בישיבה באילת וכן בזמן זה בישיבה בבני נצרים.

הרב יובל אנגלמן

הרב יובל אנגלמן- ר"ם סדר ערב לימד במכון מאיר וכיום בישיבה הגבוהה בבני נצרים

הרב ישעיהו לבנון

הרב ישעיהו לבנון- ר"ם שיעור ג-ד, מלמדה מזה 8 שנים בישיבה הגבוהה

צוות הישיבה

מוזמנים להכיר את צוות הרמי"ם של הישיבה!

הרב שמשון נוביק

.

הרב הרצל וולנסקי

הרב הרצל וולנסקי- רם אמונה, מלמד בשישיבה מזה 5 שנים

צור קשר:

תודה על ההודעה, נשיב בהקדם האפשרי

ד.נ. נגב מיקוד: 8548400

ygbnnn@gmail.com

08-648-6877

הישיבה הגבוהה בני נצרים 

צור קשר:

תודה על ההודעה, נשיב בהקדם האפשרי

ד.נ. נגב מיקוד: 8548400

ygbnnn@gmail.com

08-648-6877

הישיבה הגבוהה בני נצרים 

bottom of page