top of page
תולדות הישיבה

בשנת תש"ע הקים הרב הלל רוטקוף ביחד עם הרב קמינצקי והרב אלישע וישליצקי את הישיבה הגבוהה כיסופים שבניצן. ובשנת תשע"ה הרב הלל רוטקוף עבר להקים ישיבה חדשה ביישוב בני נצרים, הישוב בני נצרים שבחולות חלוצה, הוא ישוב תורני המושתת על לימוד תורה ובו כולל אברכים, הישוב שיווע הרבה שנים להקמת ישיבה בתוכו. הרב הלל עבר לבני נצרים להקים ישיבה ולסייע לישוב להגשים חלום תורה עם חיי המעשה. אל הרב הלל הצטרפו בחורים ואברכים מישיבות שונות למשימה הגדולה הזאת. הישיבה היא חלק בלתי נפרד מן הישוב בני נצרים, ומשמשת כמוסד תורני המשפיע על הישוב כולו, הישוב תומך בישיבה כל העת ומהווה עוגן לישיבה, האברכים שכולל האברכים שבישיבה גרים בישוב ומהווים חלק בלתי נפרד מהוואי הישיבה והיישוב, הישיבה מתברכת מפי רב הישוב, הרב יעקב לנזר. הישיבה פועלת בחיזוק תמידי של הרב מרדכי שטרנברג והרב עמי שטרנברג, תחת הרב צבי טאו.

bottom of page