top of page

על הישיבה

DSC_0580_edited.jpg

הישיבה ככל הישיבות בישראל

עניינה העמדת התורה באופן נשמתי באומה.

הישיבה הולכת לאורם של הרב אברהם יצחק הכהן קוק ובנו הרב צבי יהודה קוק. מגמת הישיבה היא הוספה של בניין התורה בעם ישראל. הישיבה מחנכת לחיבור עמוק עם התורה לשמה בכל רבדיה מתוך סבלנות רבה לתהליכים שעובר הלומד בדרכו להתחברות לתורה.

באופן פרטי אנו בטוחים בהתאמה המוחלטת של כל יהודי וממילא כל שמיניסט לתורה בכלל ולגמרא בפרט.

ולכן יודעים אנו שצריך רק למצוא את הדרך המיוחדת של כל אחד ואחד בחיבור שלו לתורה.

כמו כן, יודעים אנו שרק יחידים תפקידם לשבת

כל חייהם בבית המדרש.

רוב הלומדים אחר זמן (כל אחד והמתאים לו)

ממשיכים הלאה במשימת חייהם.

הישיבה מחנכת לזה  שהתורה לא מסתיימת בעזיבת הישיבה.

ולכן הישיבה משקיעה רבות בקשר עם בוגריה לאורך השנים,

ועומדת לצידם בצמתים חשובים בחייהם, בלב אוהב,

 עם דלת פתוחה, ואוזן קשבת. 

DSC_0555.JPG

הישיבה ככל הישיבות בישראל

עניינה העמדת התורה באופן נשמתי באומה.

הישיבה הולכת לאורם של הרב אברהם יצחק הכהן קוק ובנו הרב צבי יהודה קוק. מגמת הישיבה היא הוספה של בניין התורה בעם ישראל. הישיבה מחנכת לחיבור עמוק עם התורה לשמה בכל רבדיה מתוך סבלנות רבה לתהליכים שעובר הלומד בדרכו להתחברות לתורה.

באופן פרטי אנו בטוחים בהתאמה המוחלטת של כל יהודי וממילא כל שמיניסט לתורה בכלל ולגמרא בפרט.

ולכן יודעים אנו שצריך רק למצוא את הדרך המיוחדת של כל אחד ואחד בחיבור שלו לתורה.

כמו כן, יודעים אנו שרק יחידים תפקידם לשבת

כל חייהם בבית המדרש.

רוב הלומדים אחר זמן (כל אחד והמתאים לו)

ממשיכים הלאה במשימת חייהם.

הישיבה מחנכת לזה  שהתורה לא מסתיימת בעזיבת הישיבה.

ולכן הישיבה משקיעה רבות בקשר עם בוגריה לאורך השנים,

ועומדת לצידם בצמתים חשובים בחייהם, בלב אוהב,

 עם דלת פתוחה, ואוזן קשבת. 

צור קשר:

תודה על ההודעה, נשיב בהקדם האפשרי

ד.נ. נגב מיקוד: 8548400

ygbnnn@gmail.com

08-648-6877

הישיבה הגבוהה בני נצרים 

צור קשר:

תודה על ההודעה, נשיב בהקדם האפשרי

ד.נ. נגב מיקוד: 8548400

ygbnnn@gmail.com

08-648-6877

הישיבה הגבוהה בני נצרים 

bottom of page